Alaska 1964: grieta superficial sobre una carretera.